Напрями науково-методичної роботи в училищі

Основними видами науково-методичної роботи є:

• надання навчально-методичних консультацій викладачам;
• робота з молодими викладачами (наставництво, консультування);
• створення комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін;
• підготовка опорних конспектів, лекцій, методичних матеріалів досемінарських, практичних і лабораторних занять, курсового проектування і самостійної роботи курсантів;
• підготовка комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;
• складання тестів, екзаменаційних білетів, завдань для проведення замірів знань, модульного та підсумкового контролю;
• розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у навчально-виховний процес;
• організація і проведення тижнів ЦМК;
• участь викладачів у роботі обласних методичних об’єднань ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації;
• презентація науково-методичного доробку викладачів училища;
• участь викладачів і курсантів у наукових конференціях, семінарах, практикумах, майстер-класах;
• участь у підготовці та проведенні внутрішніх олімпіад, конкурсів;
• підготовка до друку методичної літератури, посібників;
• вивчення та узагальнення кращого педагогічного досвіду, презентація його серед педагогів і курсантів та впровадження в практику;
• організація систематичного стажування, курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
• допомога викладачам у підготовці до атестації.

Навчально- методичний кабінет є центром науково – методичної роботи училища, де зосереджуються інформаційні, нормативно – інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, друковані матеріали.
При методичному кабінеті створена методична рада з числа завідувачів відділень, голів циклових методичних комісій.
Методична рада училища розглядає шляхи розв’язання актуальних проблем, координує роботу циклових методичних комісій.