Судномеханічне відділення

49 - копия          58 - копия

Спеціальність 271 Річковий та морський транспорт, освітня програма «Експлуатація суднових енергетичних установок» передбачає термін навчання за освітньо кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст:

• на основі загальної середньої освіти – 2 роки 10 місяців;
• на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців;

Очолює судномеханічне відділення Фальченко Олексій Павлович, який викладає спецдисципліни.

Відео-презентація судномеханічного відділення