ЦМК «Фізико-технічні дисципліни»

Склад комісії:
Голова комісії – Сорокунський О.Ю.

12

Члени комісії:
1. Горобцова Т.В.

8
2. Галкун Ю.І.

7
3. Паніна О.П.

97
4. Стрельцова Н.В.

46
5. Сушко В.Г.

47

Дисципліни:
1. Фізика
2. Астрономія
3. Теоретична механіка
4. Опір матеріалів
5. Технологія матеріалів
6. Деталі машин
7. Нарисна геометрія та комп’ютерна графіка
8. Метрологія, стандартизація і управління якістю
9. Основи теоретичної механіки
10. Основи технічної термодинаміки та теплопередачі
11. Основи гідромеханіки