Установчі документи

Положення

Статут

Ліцензія

Наказ № 152-л Міністерства освіти і науки України від 12.07.2017

Ліцензія відділу з підготовки робітничих професій

Сертифікат акредитації спеціальності 5.07010403 «Експлуатація суднових енергентичних установок»

Сертифікат акредитації спеціальності 5.07010401 «Судноводіння на морських шляхах»

Виписка з ЄДРПОУ

Рішення педагогічної ради

за 2017-2018 навчальний рік